පුනර්ජීව

පුනර්ජීව

ඇබ්බැහිවූවන් පුනුරුත්ථාපනය සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය

කෝන්පොල, කුරුණෑගල

මතට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, සමාජගත කිරීම හා වෘත්තීමය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

අප රටෙහි මතට ඇබ්බැහි වූ තරුණ ප්‍රජාව ඉන් මුදවා ගැනීමේ ජාතික ව්‍යාපෘතියට සමගාමීයව ආරම්භ කරන ලද පුනර්ජීව පුනුරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය මඟින් මතට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, සමාජගත කිරීම හා වෘත්තීමය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය තුලින් අපේක්ෂාකරයි.

බටහිර මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර, බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය මෙන්ම දේශීය ආයුර්වේද ක්‍රම ඔස්සේද රෝග නිර්ණය කිරීම් ආදී විවිධ ක්‍රමවේද තුලින්  සාර්ථකව රෝග මුලය හඳුනාගෙන රෝගය මුලින් උපුටා දමමින් යහපත් දරුවන් නිර්මාණය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. 

මෙම වැඩසටහන ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් සදහා විශේෂ ප්‍රතිකාර පද්ධතියක් හදුන්වා දීම සහ ඒ ඔස්සේ ක්‍රමානුකුල පුනරුත්ථාපනයකට අභ්‍යාසලාභීන් ගෙනඒම සහ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් ඉන් මුදවාගෙන ඔවුන් යහපත් පුද්ගලයන් වශයෙන් සමාජගත කිරීමයි.

හෙරොයින්, ගංජා, කේරළ ගංජා, මධ්‍යසාර හා මත්පෙති භාවිතය නිසා ජීවිතය අඳුරු කරගත් මෙම පිරිස අපගේ ආයතනයට ඇතුළත්වීමෙන් පසු ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුකෙරෙනුයේ මනෝ චිකිත්සක, මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන ක්‍රමවේදයන් හා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයන් ඔස්සේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියට යොමු කිරීමයි. 

එම කාලය තුළ අභ්‍යාසලාභීන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සඳහා යෝගී භාවනා හා ආගමික වැඩසටහන්ද පවත්වනු ලැබේ. අභ්‍යාසලාභීන් පුනරුත්ථාපනය වන කාලය තුළ නේවාසික පහසුකම්, ආහාරපාන, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ සැපයේ. අභ්‍යාසලාභීන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන වෘත්තීමය හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීමේ පුහුණුවක්ද නේවාසික කාලය තුළ ලබා දෙනු ඇත.

අභ්‍යාසලාභීන්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් අතර, 

* මතට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, වෘත්තීය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම හා සමාජ ගත කිරීම.

* මතට ඇබ්බැහිවීම නිසා ඔවුන්ගේ පවුල් පරිසරය තුළ හටගෙන ඇති ගැටළු අවම කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම.

* මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා බිඳවැටුණු රැකියාවන් හා අධ්‍යාපන කටයුතු යථා තත්වයට ගෙන ඒම සඳහා අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම.

මෙම වැඩසටහනේ සුවිශේෂීත්වයක් ලෙස බෞද්ධ පරිසරයක, බටහිර සහ බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව පිලිබඳ විශේෂ පළපුරුදු පුහුණු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සෙවනේ අභ්‍යාසලාභීන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සිදු කිරීමයි. 

මෙම වැඩසටහන සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා විස්තර පහත දැක්වේ. 

ඊ මේල් : punarjeewa.rehab@gmail.com

දුරකථන: +94 74 000 3564

Office Hours

8.30 am – 3:30 pm
Monday through Sunday

Contact Us

Ehipassiko International Meditation Center, Koonpola, Doratiyawa, Kurunegala
Tel: +94703778505 | +94763229860

 @ehipassiko. All Rights Reserved.